logo
logo
 0613 ******
Time 01.07.2021 08:55 | View 36

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2021

Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐỒNG NAI

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thời gian bảo vệ: Sáng ngày 30/6/2021.