logo
logo
 0613 ******
Time 20.05.2020 08:11 | View 196
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LẠI 2019-2020

Bài liên quan

QĐ VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG CHO SV ĐH KHOÁ 6 VÀ CĐ KHÓA 42 NĂM HỌC 2019 - 2020 (KỲ 2)
QĐ VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG CHO SV NĂM HỌC 2019 - 2020 (KỲ 1)
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ (ĐIỀU CHỈNH DO DỊCH COVID 19) NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2019 - 2020)
Thời khóa biểu sinh viên đại học khóa 9 và cao đẳng khóa 44
Lịch thi phân loại đầu vào ngoại ngữ không chuyên
KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐH KHÓA 5 VÀ CĐ K 41
ĐIỂM TOÀN KHÓA KHÓA 5, 41
ĐIỂM TỔNG HỢP KỲ 2 NĂM 2018 - 2019
DANH SÁCH KHÔNG MỞ LỚP HỌC HÈ ĐỢT 2 DO SỐ LƯỢNG SV ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐỦ
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN HỌC HÈ ĐỢT 2 NĂM 2019
LỊCH THI CÁC LỚP ĐH KHÓA 6,7,8 VÀ CĐ KHÓA 42,43
DÒ THÔNG TIN MÔN HỌC
CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN HỌC
kế hoạch thi học phần ĐH KHÓA 5 VÀ CĐ KHÓA 41
LỊCH CHÀO CỜ KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ 3
Phòng học GDQP của các lớp K8 Thời gian học: Từ 04/3 đến 01/4/2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (2018 - 2019)
CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG MOBI PHONE