logo
logo
 0613 ******
Time 06.01.2018 09:31 | View 1.093

Kính gửi: Các nhà nghiên cứu, các giảng viên, nghiên cứu sinh....  

Với mục tiêu đóng góp luận cứ khoa học cho tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, vùng khác trong cả nước những giải pháp thực hiện Nghị Quyết TW 5 khóa XII, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, Trường Đại Học Đồng Nai tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Đồng Nai”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và các tác giả có niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tâm huyết với việc đóng góp cơ sở khoa học về những giải pháp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung, viết bài tham luận cho Hội thảo liên quan đến các chủ đề gợi ý kèm theo.

Bài tham luận gửi đến Ban Tổ chức từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/03/2018 theo địa chỉ Email: hoithaokhoahoc@dnpu.edu.vn và khangnt@dnpu.edu.vn. Trả lời bài viết: 15/04/2018.

Thời gian tổ chức Hội thảo, dự kiến: 08h00 ngày 26/05/2018

Địa điểm: Trường ĐH Đồng Nai, số 4 Lê Quý Đôn, P. Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bài viết được chấp nhận sẽ đăng trong kỷ yếu Hội thảo, các bài có chất lượng cao được chọn lọc đăng trong Tạp chí Khoa học của trường Đại Học Đồng Nai, mã số ISSN 2354-1482.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: TS. Nguyễn Thế Khang - Khoa Kinh tế - Trường ĐH Đồng Nai. Điện thoại: 0977 605 609.

Trường Đại Học Đồng Nai trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị./.

CHỦ ĐỀ GỢI Ý BÀI VIẾT CHO HỘI THẢO

“Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Đồng Nai”

Phạm vi bài viết: Bài viết có phạm vi nghiên cứu ở tỉnh Đồng Nai hoặc các tỉnh, vùng, miền, ngành, nghề khác..... của Việt Nam. Các chủ đề gợi ý như sau:

1. Khẳng định lại luận điểm khoa học về vai trò của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế.

2. Khai thác những căn cứ khoa học về sự  tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế

3. Đánh giá thực trạng vai trò của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua.

4. Vai trò tác động của các chính sách của chính phủ, các nguồn đầu tư, hàng rào thuế quan, hiệp định thương mại, nguồn nhân lực, cách mạng công nghiệp 4.0….. đến thu hút đầu tư tư nhân trong nước.

5. Kinh nghiệm của các quốc gia trong việc khai thác nguồn đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế.

6. Những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

7. Những lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho nguồn vốn đầu tư tư nhân ở các tỉnh Đồng Nai, vùng, miền và cả nước

8. Vấn đề hợp tác công – tư cho đầu tư phát triển.

9. Các đề xuất giải pháp cho nhà hoạch định chính sách nhằm hướng đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, cũng như tăng tính hiệu quả của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, góp phần làm luận cứ khoa học thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

10. Các chủ đề khác có liên quan đến nội dung Hội thảo.

 

THỂ LỆ BÀI THAM LUẬN

Bài tham luận bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, phải được đánh máy vi tính, dài không quá 12 trang, có khuôn dạng như sau: Font chữ Unicode Times New Roman, cỡ chữ 12; Pape size: A4; Margin: top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, left 3 cm, right 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn: before 6 pt, after 0 pt, giãn dòng single. Phần tóm tắt không quá 10 dòng. Cuối bài viết đề nghị tác giả giới thiệu cụ thể về họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.


Bài liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, CẤP KHOA, TỌA ĐÀM NĂM HỌC 2022 -2023
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGÀNH QTKD
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
Bảng quy đổi giờ NCKH
QĐ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỘI ĐỒNG THẦM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHĐN NHIỆM KỲ 2021-2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP SẢN PHẨM SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021-2022 CHUYÊN NGÀNH: TOÁN CHO KINH TẾ
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
QĐ PHÊ DUYỆT TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHĐN
QĐ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHĐN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023
12