logo
logo
 0613 ******
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
  Thứ 2
  01/4
  7:00 Làm việc bình thường
  10:00 Họp Ban cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp
  Ban cố vấn và Ban cán sự các lớp C1.03
  Thứ 3
  02/4
  7:00 Chào cờ khoa CB,GV,SV thuộc khoa HT Trung tâm thư viện
  14:00
  Thứ 4
  03/4
  8:00 Sinh hoạt chi bộ qua truyền hình trực tuyến  Đảng viên HT 200
  13:00
  Thứ 5
  04/4
  7:00
  14:00
  Thứ 6
  05/4
  7:00 Giảng viên hướng dẫn thực tập gặp gỡ sv cuối khóa HT 800
  8:00 Dự ngày hội việc làm năm 2019 Nhà thi đấu cs1
  Thứ 7
  06/4
  7:00
  13:00
  Chủ Nhật
  .../...
  7:00
  13:00  

  LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 23/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018
 •