logo
logo
 0613 ******
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
  Thứ 2
  17/9
  7:00 Hướng dẫn cho sv khóa 8, khóa 43 sơ đồ phòng học CVHT, VPK
  9:00 Dự giờ thầy Khang  GV trong khoa
  Thứ 3
  18/9
  7:00 Làm việc bình thường
  14:00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường Trưởng đơn vị
  Thứ 4
  19/9
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 5
  20/9
  7:00 Làm việc bình thường
  14:00 Họp tổng kết công tác NCKH 2017 - 2018 và triển khai công tác NCKH 2018 - 2019 Trưởng đơn vị
  Thứ 6
  21/9
  7:00
  13:00
  Thứ 7
  22/9
  7:00 Khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa 1 năm 2018
  CS3
  13:00
  Chủ Nhật
  23/9
  7:00
  13:00  

  LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 06/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 23/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018
 •