Lãnh đạo khoa
Cập nhật: 01.11.2015 01:41
  

1. Họ tên:Nguyễn Thế Khang
    Học vị: Tiến sĩ
    Chức vụ: Phó Trưởng khoa-Phụ trách khoa
    Email: khangnt@dnpu.edu.vn.

    ĐT: 0977 605 609