LỄ CHÀO CỜ KHOA THÁNG 01/2020
Cập nhật: 08.01.2020 12:52

LỄ CHÀO CỜ KHOA THÁNG 01/2020

Tại buổi lễ chào cờ sáng ngày 07/01/2020, Ban lãnh đạo khoa đã tổng kết công tác thi đua của khoa Kinh tế trong năm 2019. Đồng thời, trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động phong trào tích cực trong năm 2019. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ