Thời khóa biểu sinh viên đại học khóa 9 và cao đẳng khóa 44
Cập nhật: 09.10.2019 01:42

 Các bạn sinh viên nhấn vào đường Link dưới đây để tra cứu TKB năm học 2019-2020

http://online.dnpu.edu.vn/public/tracuuthoikhoabieu