THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT ĐỢT 2 NĂM 2022
Cập nhật: 24.11.2022 11:27
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt 2 năm 2022.pdf