THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU NGOÀI HỌC PHÍ SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 9,10,11 NĂM HỌC 2022 - 2023
Cập nhật: 25.10.2022 02:35
Thông báo thu học phí và các khoản thu ngoài học phí sinh viên các lớp đại học K9,10,11 năm học 2022 - 2023.pdf