TỔNG HỢP CÁC KẾ HOẠCH THI
Cập nhật: 29.06.2023 10:49

TỔNG HỢP CÁC KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 2 (2018 - 2019)

 

18143924-Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VIII hệ chính quy ĐH ngoài SP k5.pdf

 

khóa 7.pdf đh khóa 6.pdf đh khóa 8.pdf