TỔNG HỢP LỊCH THI 2021
Cập nhật: 29.06.2023 11:21

THI LẠI 2018.rar Lịch thi kết thúc học phần HK2, NH 2020-2021.pdf Thi học kì 2 NH 2020-2021.pdf

 Lịch thi kết thúc học phần HK 1 hệ CQ.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HK 3.pdf

Lịch thi kết thúc học phần HK V CĐNSP K.44.pdf

Lịch thi kết thúc học phần, HK I các lớp CĐ, ĐH K.8,9,10 và 44 từ (07-02 đến 25-02).pdf

Lịch thi kết thục học phần K8.pdf

Thi kết thúc học phần HK1 2021-2022.pdf