TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, CAM KẾT KHÔNG MUA BÁN, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, ĐỐT PHÁO NỔ CÁC LOẠI
Cập nhật: 30.11.2022 09:35
Tuyên truyền, vận động, cam kết không mua bán, sử dụng, vận chuyển, đốt pháo.pdf