logo
logo
 0613 ******
Time 15.09.2021 10:41 | View 30

Bài liên quan

QĐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CỐ VẤN HỌC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT THỦ KHOA NGÀNH KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 11 NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 39 TRỞ VỀ TRƯỚC
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH " SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG LỆ PHÍ HỌC LẠI, THI LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SV ĐH KHÓA 7, CĐ KHÓA 43 NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021"
ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
TB VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ ĐH KHÓA 7 VÀ CĐ KHÓA 43 NĂM HỌC 2021 - 2022
TB VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC ONLINE TRỰC TUYẾN
ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN HỌC GHÉP VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU 10, QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
QĐ VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM 2021
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022