logo
logo
 0613 ******
Time 29.07.2021 02:07 | View 31

Bài liên quan

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
PHỐI HỢP THỰC HIỆN VÀ CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN TÀI LIỆU, NỘI DUNG HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025"
CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HẰNG NĂM VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2021 - 2025) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XI ĐẢNG BỘ TỈNH
THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ THIẾT BỊ HỌC TẬP CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIM SƠN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GDĐH NĂM 2021
KẾ HOẠCH PHỤC HỒI TỪNG BƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TẠI TỈNH ĐỒNG NAI TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2021/NQ-HĐND NGÀY 30/7/2021 CỦA HĐND TỈNH
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2017/TT-BGDĐT
TRIỂN KHAI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3022/QĐ-TLĐ NGÀY 09/8/2021 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRIỂN KHAI VĂN BẢN SỐ 4126/BNV-TCBC NGÀY 24/8/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ XÁC ĐỊNH TUỔI HƯỞNG CHÍNH SÁCH VỀ HƯU TRƯỚC TUỔI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2020-NĐ-CP
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐOÀN TNCSHCM NĂM HỌC 2021 - 2022
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC " TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" TRONG CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐSP NĂM HỌC 2021 - 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022
HỖ TRỢ NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH PHỨC TẠP CỦA ĐẠI DỊCH COVID 19