logo
logo
 0613 ******
Time 08.08.2022 02:02 | View 74

Bài liên quan

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TỔ SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG
QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT HỌC PHẦN GDTC CĐ K44 (2019-2022), ĐH K8 (2018-2022)
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022
TRIỂN KHAI XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT NĂM 2023
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG HỌC GIỎI VÀ HỌC GIỎI SỐNG TỐT NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1,2,3 NĂM 2022
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU NGOÀI HỌC PHÍ SINH VIÊN NHẬP HỌC K12 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI , HỌC CẢI THIỆN VỚI CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K8, CAO ĐẲNG K44 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI " TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2022
PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHỐI NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM HÌNH THỨC VLVH NĂM 2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 3, NĂM 2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬN LẠI HỒ SƠ SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC
KẾ HOẠCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT KỶ NIỆM, GIAO LƯU VĂN HÓA ASEAN
THÔNG BÁO NGHĨ LỄ, TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ TRỰC LÃNH ĐẠO DỊP KỶ NIỆM 77 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 KHOA KINH TẾ