logo
logo
 0613 ******
Time 19.10.2021 01:29 | View 21

Bài liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP ĐƯỜNG LINK DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THÚC ĐẨY VĂN HÓA ĐIẾC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRỰC TIẾP
THÔNG BÁO KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 HỌC KỲ 2, 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 CÁC LỚP ĐH, CĐ CÁC KHÓA
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THI TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH VÀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
QĐ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI SUẤT SẮC VÀ GIỎI ĐH KHÓA 7, CĐ KHÓA 43
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19
QĐ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ LỆ PHÍ ÔN, THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BỔ SUNG BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022 CỦA SINH VIÊN KHÓA 10, 11 NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG ÁN CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA PHÒNG CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID19, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
QĐ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐH, CĐ CHÍNH QUY ĐỢT 5 NĂM 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU NGOÀI HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022
ĐĂNG KÝ NHU CẦU BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022