logo
logo
 0613 ******
Time 21.09.2021 03:23 | View 435

CHI ỦY CHI BỘ GIẢNG DẠY 7

1. Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

    Học vị: Nghiên cứu sinh ngành Kế toán

    Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ giảng dạy 7

    Điện thoại: 0913163787

2. Họ tên: Nguyễn Bích Quyên

    Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

    Chức vụ: Chi ủy viên chi bộ giảng dạy 7

    Điện thoại: 0933972323


Bài liên quan

SAO GỬI CÔNG VĂN 514-BTCĐUK
1