logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
18/6
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Làm việc với đoàn thanh tra theo kế hoạch Lãnh đạo khoa Phòng họp A
Thứ 3
19/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
20/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
21/6
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp CB,GV coi thi THPT QG năm 2018 Theo giấy mời
Thứ 6
22/6
8:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cho SV CĐ K40; ĐH K4 Theo QĐ
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
23/6
7:00
13:00
Chủ Nhật
24/6
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/4/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/3/2018
Lịch công tác tuần từ 21/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 05/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
123