logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
27/6
7:30 Tiếp tục phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm cho SV đạt tốt nghiệp đợt 1/2022
13:30 Tiếp tục phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm cho SV đạt tốt nghiệp đợt 1/2022
Thứ 3
28/6
7:00 Giảng viên tham gia coi thi kết thúc học phần K9, K10
13:00 Giảng viên tham gia coi thi kết thúc học phần K9, K10
Thứ 4
29/6
7:30 Thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định
13:30 Thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định
Thứ 5
30/6
7:00 Giảng viên tham gia coi thi kết thúc học phần K9, K10
13:00 Giảng viên tham gia coi thi kết thúc học phần K9, K10
Thứ 6
01/7
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
02/7
7:00
13:00
Chủ Nhật
03/7
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 20/06/2022 đến 26/06/2022
Lịch công tác tuần từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lịch công tác tuần từ 6/06/2022 đến 12/06/2022
Lịch công tác tuần từ 30/05/2022 đến 05/06/2022
Lịch công tác tuần từ 23/05/2022 đến 29/05/2022
Lịch công tác tuần từ 16/05/2022 đến 22/05/2022
Lịch công tác tuần từ 09/05/2022 đến 15/05/2022
Lịch công tác tuần từ 02/05/2022 đến 08/05/2022
Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 01/05/2022
Lịch công tác tuần từ 18/04/2022 đến 24/04/2022
Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 17/04/2022
Lịch công tác tuần từ 04/04/2022 đến 10/04/2022
Lịch công tác tuần từ 28/03/2022 đến 03/04/2022
Lịch công tác tuần từ 21/03/2022 đến 27/03/2022
Lịch công tác tuần từ 14 /03/2022 đến 20/03/2022
Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 13/03/2022
Lịch công tác tuần từ 28/02/2022 đến 06/03/2022
Lịch công tác tuần từ 21/02/2022 đến 27/02/2022
Lịch công tác tuần từ 14/02/2022 đến 20/02/2022
Lịch công tác tuần từ 07/02/2022 đến 13/02/2022