logo
logo
 0613 ******

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LẠI 2019-2020

Time 20.05.2020 08:11 | View 81
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LẠI 2019-2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA CĐ KHÓA 44 VÀ ĐH KHÓA 9

Time 26.12.2019 10:01 | View 219
lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ki-1-nam-hoc-2019-2020-cua-cd-khoa-44-va-dh-khoa-9

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP ĐH KHÓA 6, 7, 8 VÀ CĐ 42, 43

Time 14.11.2019 11:21 | View 383
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP ĐH KHÓA 6, 7, 8 VÀ CĐ 42, 43

ĐIỂM TOÀN KHÓA KHÓA 5, 41

Time 02.07.2019 10:32 | View 543