logo
logo
 0613 ******
Time 01.03.2019 11:45 | View 2.077

KHOA KINH TẾ 

Khoa Kinh tế được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2014 theo Quyết định số 1000/QĐ - ĐHĐN. Văn phòng khoa đặt tại Cơ sở 3 (Đường Vũ Hồng Phô, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai).

1. Nhân sự :

Tổng số nhân sự của khoa gồm 31 cán bộ, giảng viên .

Phụ trách khoa kiêm Bí thư Chi bộ GD 7: Tiến sĩ Nguyễn Thế Khang (Phó trưởng khoa) 

Chủ tịch Công đoàn GD 7: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Kinh tế được phân ra làm 2 tổ bộ môn: Bộ môn Kế toán; Bộ môn Quản trị Kinh doanh.

a. Bộ môn Kế toán

Được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2015 theo quyết định số 763/QĐ-ĐHĐN. Gồm có 19 giảng viên. Phụ trách Bộ môn là Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích.

b. Bộ môn Quản trị kinh doanh 

Được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2015 theo quyết định số 762/QĐ-ĐHĐN. Gồm có 10 giảng viên. Trưởng Bộ môn là Thạc sĩ Hà Huy Huyền.

c. Cán bộ Văn phòng khoa: (02 CB).

2. Mã ngành: 

Hiện nay, Khoa Kinh tế đang tham gia đào tạo 03 mã ngành: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng.

3. Sinh viên:

Tính đến năm học 2018 - 2019, Khoa Kinh tế có tổng số 23 lớp với tổng số 1.315 sinh viên (tính tới thời điểm 01/3/2019): 17 lớp hệ Đại học và 06 lớp hệ Cao đẳng.

 

  

TRI ÂN THẦY CÔ (20/11/2017)


Bài liên quan

Trưởng Bộ môn
Lãnh đạo khoa
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
1