logo
logo
Time 04.03.2021 11:16 | View 4.179

KHOA KINH TẾ 

Khoa Kinh tế được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2014 theo Quyết định số 1000/QĐ - ĐHĐN. Văn phòng khoa đặt tại Cơ sở 3 (Đường Vũ Hồng Phô, Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai).

1. Nhân sự :

Tổng số nhân sự của khoa (tính ở thời điểm 01/3/2021) gồm 29 cán bộ, giảng viên .

Phụ trách khoa: Tiến sĩ Trần Minh Hùng (Hiệu trưởng)

Phó Bí thư Chi bộ GD 7 kiêm Chủ tịch công đoàn GD 7: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Khoa Kinh tế được phân ra làm 2 tổ bộ môn: Bộ môn Kế toán; Bộ môn Quản trị Kinh doanh.

a. Bộ môn Kế toán

Được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2015 theo quyết định số 763/QĐ-ĐHĐN. Gồm có 17 giảng viên. Phụ trách Bộ môn là Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích.

b. Bộ môn Quản trị kinh doanh 

Được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2015 theo quyết định số 762/QĐ-ĐHĐN. Gồm có 10 giảng viên.

c. Cán bộ Văn phòng khoa: (02 CB).

2. Mã ngành: 

Hiện nay, Khoa Kinh tế đang tham gia đào tạo 02 mã ngành: Kế toán; Quản trị kinh doanh.

3. Sinh viên:

Tính đến năm học 2020 - 2021, Khoa Kinh tế có 30 lớp với tổng số 1.643 sinh viên (tính tại thời điểm tháng 12/2020): 26 lớp hệ Đại học và 04 lớp hệ Cao đẳng. Tổng số sinh viên theo học ngành Kế toán là 792 sv, ngành Quản trị kinh doanh là 851 sinh viên.

 

 

  


Bài liên quan

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
1