logo
logo
 0251.3830688
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
25/7
9:00 Lãnh đạo khoa họp trao đổi công tác nhân sự tại cơ sở 1
14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2022
Thứ 3
26/7
7:30 Làm việc bình thường
13:30 Làm việc bình thường
Thứ 4
27/7
7:30 Làm việc bình thường
13:30 Làm việc bình thường
Thứ 5
28/7

7:30

8:00

 

Đi photo tài liệu phục vụ công tác kiểm định (Phương thực hiện)

Tham gia ngày hội việc làm cho sinh viên

 

13:30 Làm việc bình thường
Thứ 6
29/7
7:30 Làm việc bình thường
13:30 Làm việc bình thường
Thứ 7
30/7
7:00
13:00
Chủ Nhật
31/7
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022
Lịch công tác tuần từ 26/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lịch công tác tuần từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lịch công tác tuần từ 05/09/2022 đến 11/09/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 03/09/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/08/2022 đến 07/08/2022