logo
logo
 0613 ******
Time 14.01.2022 10:53 | View 37

Bài liên quan

LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2 (2021 - 2022) HỆ ĐH KHÓA 9, 10
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8,9,10 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 44 HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2021 - 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "KHỞI NGHIỆP CÙNG SHARK LIÊN"
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CÁC CUỘC HỌP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÁNG 5/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 5/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐH KHÓA 11
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.4 VÀ 01.5.2022
THAM DỰ TALK SHOW " HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP CÙNG SHARK LIÊN"
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA (2021 - 2022)
KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 8
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2021-2022) HỆ ĐH KHÓA 8
KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN CÔNG DÂN - SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2021 - 2022