logo
logo
 0251.3830688
Time 08.04.2021 09:44 | View 2.129

Bài liên quan

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2021 - 2022 CÁC LỚP MỞ LỚP RIÊNG ĐỢT 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III (2021 - 2022)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP MỞ RIÊNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (2021 - 2022)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2020 - 2021
LỊCH HỌC KỸ NĂNG SỐNG ĐH KHÓA 9, CĐ KHÓA 44
Thời khóa biểu học kỳ 3 (hè đợt 2) năm 2019 - 2020
http://online.dnpu.edu.vn/public/tracuuthoikhoabieu?fbclid=IwAR2-nfle__ZHlFuPWbcMRUph1M3wTTOOUJjqPOt5fJSN2N_8PGWwmIxOmcY
THỜI KHÓA BIỂU ĐH KHÓA 7
Thời khóa biểu K42 và 5
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA ĐH K4, CĐ K 40 (2017 - 2018)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN KHÓA ĐH 7, CĐ 42
THỜI KHÓA BIỂU ĐH KHÓA 7 VÀ CĐ KHÓA 42
THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1 NĂM 2017 - 2018
Thời khóa biểu HK II (2016 - 2017) K41 và K6
TKB HKII năm học 2016-2017 K4, K5 và K40
Thời khóa biểu HKI (2016 - 2017) K41 và K6
Thời khóa biểu HK I (năm học 2016 - 2017) K4, K5 và K40
Thời khóa biểu HK I (năm học 2016 - 2017) K3 và K39
12