logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
04/6
10:00 Họp Chi ủy chi bộ GD 7 Lãnh đạo khoa
13:00
Thứ 3
05/6
10:30 Họp chi bộ GD 7 Tại vpk 
13:00
Thứ 4
06/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00
Thứ 5
07/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00
Thứ 6
08/6
8:00 Dự Hội thảo khoa học cấp trường HT 200
15:00 ĐH khóa 5 thi học phần
Thứ 7
09/6
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/6
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 06/04/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 23/06/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018