logo
logo
 0251.3830688
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
04/7
7:30 Chào cờ tháng 7/2022
 8:30  Họp Khoa      
 9:30  Họp chi bộ GD7      
13:30 Thu phiếu đăng ký học lại/ học cải thiện
Thứ 3
05/7
7:30 Thu phiếu đăng ký học lại/ học cải thiện
13:30 Thu phiếu đăng ký học lại/ học cải thiện
Thứ 4
06/7
7:30 Thu phiếu đăng ký học lại/ học cải thiện
13:30 Họp thảo luận và góp ý đối với Danh mục hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động Trường ĐHĐN Lãnh đạo Khoa TBM, VPK
Thứ 5
07/7
7:30 Giảng viên chấm thi theo kế hoạch
13:30 Làm việc bình thường
Thứ 6
08/7
8:30 Tham dự hội nghị tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao trong các hội thi năm học 2021 - 2022 tại  phòng họp B107 - cơ sở 1
 10:00  Tham dự hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại phòng họp B107 - cơ sở 1      
13:30 Làm việc bình thường
Thứ 7
09/7
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/7
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/12/2022 đến 18/12/2022
Lịch công tác tuần từ 05/12/2022 đến 11/12/2022
Lịch công tác tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022
Lịch công tác tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022
Lịch công tác tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022
Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
Lịch công tác tuần từ 31/10/2022 đến 06/11/2022
Lịch công tác tuần từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lịch công tác tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022
Lịch công tác tuần từ 03/10/2022 đến 09/10/2022
Lịch công tác tuần từ 26/09/2022 đến 02/10/2022
Lịch công tác tuần từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lịch công tác tuần từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lịch công tác tuần từ 05/09/2022 đến 11/09/2022
Lịch công tác tuần từ 29/08/2022 đến 03/09/2022
Lịch công tác tuần từ 22/08/2022 đến 28/08/2022
Lịch công tác tuần từ 15/08/2022 đến 21/08/2022
Lịch công tác tuần từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
Lịch công tác tuần từ 01/08/2022 đến 07/08/2022