logo
logo
 0613 ******
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
  Thứ 2
  08/4
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 3
  09/4
  8:00 Làm việc với phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ chuyên môn  Lãnh đạo khoa,Trưởng bộ môn, P. ĐT
  13:00
  Thứ 4
  10/4
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 5
  11/4
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 6
  12/4
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 7
  13/4
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Chủ Nhật
  14/4
  7:00
  13:00  

  LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 06/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 23/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018
 •