logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
18/6
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Làm việc với đoàn thanh tra theo kế hoạch Lãnh đạo khoa Phòng họp A
Thứ 3
19/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
20/6
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
21/6
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp CB,GV coi thi THPT QG năm 2018 Theo giấy mời
Thứ 6
22/6
8:00 Họp xét công nhận tốt nghiệp cho SV CĐ K40; ĐH K4 Theo QĐ
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
23/6
7:00
13:00
Chủ Nhật
24/6
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 06/04/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018