logo
logo
 0613 ******
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
  Thứ 2
  25/02
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 3
  26/02
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 4
  27/02
  7:00 Làm việc bình thường
  13:00
  Thứ 5
  28/02
  7:00
  14:00 Họp xét kết quả học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học K5,6,7 và sinh viên hệ cao đẳng khóa 41, k42 BGH, trưởng các phòng, các khoa B1.07
  Thứ 6
  01/3
  10:30 Họp Ban cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp BCS, Ban cố vấn học tập C1.03 
  13:00
  Thứ 7
  02/3
  8:00 Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng Toàn thể CBVC (trừ các đ/c đã học NQ do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối tổ chức)
  HT 800
  13:00
  Chủ Nhật
  03/3
  7:00
  13:00  
 • LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

  Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 06/04/2019
  Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 16/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
  Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 06/10/2018
  Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 10/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
  Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
  Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 23/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
  Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 19/05/2018
  Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
  Lịch công tác tuần từ30/04/2018 đến 06/05/2018