logo
logo
 0613 ******
Time 13.05.2022 09:05 | View 50

Bài liên quan

KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 10
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 8,9,10 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 44 HỆ CHÍNH QUY
KHẢO SÁT XÂY DỰNG TÀI NGUYÊN MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
TRIỂN KHAI THẺ ĐEO QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH LIÊN HỆ CÔNG VIỆC RA VÀO LÀM VIỆC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO LỊCH LÀM HỒ SƠ, PHÁCH VÀ CHẤM THI HỌC PHẦN
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
KẾT LUẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU TẠI BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VỚI NGƯỜI HỌC
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2 (2021 - 2022) HỆ ĐH KHÓA 9, 10
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2021 - 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "KHỞI NGHIỆP CÙNG SHARK LIÊN"
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CÁC CUỘC HỌP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÁNG 5/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 5/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐH KHÓA 11