logo
logo
 0613 ******
Time 27.11.2021 03:25 | View 45

Bài liên quan

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2022
THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH DỊP LỄ TẾT NĂM 2022
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG VIÊN CHỨC, SINH VIÊN KHÔNG MUA BÁN, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, ĐỐT PHÁO NỔ CÁC LOẠI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ( 2021 - 2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022
QĐ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2021 - 2022
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ V, CÁC LỚP CĐ NGOÀI SƯ PHẠM KHÓA 44
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO "HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN KÝ" NĂM HỌC 2021 - 2022
QĐ VỀ VIỆC CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ ĐH, CĐ CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025" CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2021 (LẦN 3)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VACCIN PHÒNG COVID 19 (MŨI 3)
GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS ĐỂ HỌC TẬP
TRÌNH TỰ THỦ TỤC THANH TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
QĐ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021