logo
logo
 0613 ******
Time 07.06.2021 09:36 | View 30

Bài liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GDĐH
QĐ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐH VÀ CĐ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2021
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 (2020 - 2021) CÁC LỚP CẢI THIỆN HỆ ĐH, CĐ
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2021
KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
QĐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
QĐ VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐH CHÍNH QUY KHÓA 7,8,9,10 VÀ CĐ KHÓA 43,44 HỌC KỲ I (2020 - 2021)
ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GD PT CỦA TRƯỜNG ĐHĐN
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QĐ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GD MẦM NON VÀ GD PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐHĐN
QĐ VỀ VIỆC CẤP HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HK 1 (2020 - 2021)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI QUÝ 1,2 NĂM 2021
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN LỆ PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022
NGHỊ QUYẾT SẮP XẾP PHÒNG, KHOA, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẤM SÁNG KIẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
ỦNG HỘ KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN
KẾ HOẠCH DUYỆT GIỜ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020 - 2021