logo
logo
 0613 ******
Time 01.03.2019 09:57 | View 750

 

1. Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

    Học vị: Thạc sĩ

    Chức vụ: Phụ trách BM Kế toán

    Email: ngocbichktdn@gmail.com

    ĐT: 0913163787

   

 

  

2. Họ tên:Hà Huy Huyền
    Học vị: Thạc sĩ
    Chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh
    Email: huyendhdn@gmail.com

    ĐT: 090908797341

 

 Bài liên quan

GIỚI THIỆU CHUNG
Lãnh đạo khoa
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
1